Jobcenter

Rapportering – Samarbejde med Jobcentrene

Tvendehus lægger vægt på et konstruktivt samarbejde med Jobcentrene, der sigter mod at støtte borgernes bedst muligt i deres egen indsats for at komme videre i et godt forløb. Som udgangspunkt for dette konstruktive samarbejde har Tvendehus ansat en erfaren socialrådgiver, der efter konkret aftale og i samarbejde med borgeren udarbejder månedlige progressionsrapporter, arbejdsprøvningsbeskrivelser, oplæg til rehabiliteringsteamet mm. Det skriftlige materiale udarbejdes altid i samarbejde med borgeren og danner ofte baggrund for opfølgningsmøderne med borger, Jobcenter og Tvendehus.

Tvendehus arbejdsopgaver og aktiviteter

Aktiviteterne i projektet faciliteters af personalet i Tvendehus, der har mange års erfaring med natur- og socialfaglige indsatser på Naturstyrelsens områder.

Naturpleje – og vedligehold:

  • Vedligehold ved pleje og trimning af grønne arealer og af kystområdet
  • Oprydning og trimning på og omkring P-pladser samt affaldshåndtering, hvilket erfaringsmæssigt har en kriminalitetsdæmpende effekt. Eksempelvis er kriminalitet (i form af graffiti, indbrud i biler, afbrænding af biler, stofsalg samt dumpning af byggeaffald) på Trepile og Springforbi parkeringspladser stort set ophørt efter at Tvendehus er begyndt at vedligeholde pladserne 
  • Udbedring / genopretning efter stormfald

Husholdning: Fra jord til bord - natur til kultur:

I køkkenhaven dyrkes grøntsager og krydderurter, der anvendes i det daglige frokostmåltid.

Opgaverne tilpasses den enkeltes niveau og interesser, fra simple praktiske opgaver, til overordnet planlægning og udvikling af haven. Uanset abstraktionsniveau har alle elementer en stor betydning i den helhed og enhed som haven udgør, og giver indsigt i naturens og tilværelsens mange kredsløb. 

Arbejdet inviterer til refleksion over samspillet mellem alle levende organismer, årstidernes betydning, temperatur, nedbør og forskelle mellem nyttedyr og skadedyr, forhold som på en gang kan være meget simple og uhyre komplekse.

I køkkenet forenes praktiske, tekniske og kreative arbejdsopgaver. Der planlægges indkøb og madplaner (herunder budget og regnskab), der indsamles opskrifter, inspiration og viden om en sund og varieret kost. Vi øver og udvikler praktiske færdigheder om råvarekendskab, køkkenteknik, håndelag og hygiejne.

Ved tilberedningen af maden er der meget opmærksomhed på sanserne. Igennem smag, duft, tekstur mm., trænes og udvikles sanserne og anvendes direkte til at komponere sammensætningen af måltidet. Med den samlede betegnelse, sensorik, udvikles et fælles sprog og bevidsthed om, at det er gennem sanserne vi får adgang til verdenen.  Ved det daglige måltid konsolideres det kollegiale fællesskab. Erfaringer og overvejelser deles og aktuelle emner debatteres.

Arbejdet med husholdningen i Tvendehus er et læringsrum, der som helhed giver praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og et fundament til refleksioner over forbrug, kultur, sundhed og livsstil. Alle indgår i et forpligtende fællesskab, og udvikler handlekompetence til hvordan man kan sikre en nærende og varieret kost på et begrænset budget.

Bygningsvedligehold:

  • Udvendig og indvendig vedligeholdelse, og ud- og ombygning af Tvendehus, Naturstyrelsens bygning (tømrer-, tagdækning- og maleropgaver).

Undervisning:

I vedligehold og reparation af værkstøj og redskaber herunder motordrevne småredskaber.

Reflekterende- og terapeutiske aktiviteter:

  • Motion
  • Mindfulness
  • NADA – øreakupunktur

Tvendehus miljøterapeutiske udgangspunkt er den overordnede ramme, hvor dagligdagens rutiner og pligter er fundamentet for at udforsker, studere og forholde sig til ens personlige situation forudsætninger. Der åbnes op for en systemisk forståelse af en selv, de roller man påtager sig og de fællesskaber vi hver især indgår i.

Fysisk aktivitet og motion er en vigtig del af et sundt og fuldt liv. Udover de fysisk aktive arbejdsopgaver der udgør hverdagen i Tvendehus, får man også mulighed for at afprøve forskellige motionsformer i skoven, langs kysten og på vandet. Det er aktiviteter og øvelser som tilpasses den enkeltes niveau, og individuelle motivationsfaktorer. I takt med at man lære at mestre kajakken, eller bliver fortrolig med træklatringen stimuleres man til at udfordre sig selv får mulighed for at lære noget nyt. Gennem alsidig motion knyttes erfaringer og erkendelser til begreber som styrke, balance, smidighed, mod, vejrtrækning, udholdenhed mm.

Nogle referencer:

http://ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/projekt-veteraner/behandlingsmanual/

http://idestorm.naturstyrelsen.dk/friluftspolitik/categories/social-loftestang/highest_rated

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2013/oktober/socialt-udsatte.aspx

Comments are closed