MENTOR

Få en mentor

 
Et mentorforløb tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og her i Tvendehus arbejder vi med daglig støtte, for at opnå stabilitet. Vi støtter med hjælp til selvhjælp i forhold til mødetid, aftaler i forbindelse med behandling (herunder misbrug), lægeaftaler, lægeskift, ansøgninger om enkeltydelser, oprettelse af Nem-id, møder i jobcentret samt CV og ansøgninger i forbindelse med uddannelse opstart og virksomhedspraktikker.

I mentoropgaven ligger en håndholdt indsats, som gør det muligt at støtte den enkelte borger individuelt. Overordnet gælder, at en del af de borgere vi afklarer i Tvendehus, har problemstillinger i forhold til:

  • Misbrug (hash, alkohol og stofafhængighed)
  • Social utilpashed
  • Lavt selvværd/selvtillid
  • Personlighedsforstyrrelser (ADHD, ADD, Borderline)
  • Fysiske eller psykisk lidelse.
  • Manglende afklaring i behandlingsregi
  • Manglende medvirken i sagsbehandling
  • Kriminalitet, anti-socialadfærd.
  • Fastlåste handlemønstre m.m.

Vores mentorkorps består både af faste medarbejdere i huset og eksterne mentorer herunder uddannet coaches, psykoterapeuter og psykologer.

Tvendehus - Mentor

Comments are closed