TILBUD

TVENDEHUS TILBUD

Kontakt: Tvendehus tlf: 39951473 eller Socialrådgiver mobil: 28453194 * mail: socialraadgiver@tvendehus.dk

TILBUD 1

UNGETILBUD for borgere fra 18-30 år


15 - 25 timer ugentlig fordelt på 3 / 5 dage fra 13 uger


Den unge støttes til at blive uddannelsesparat gennem afklaring og opkvalificering ved beskæftigelse med  forskellige arbejdsopgaver, indenfor det grønne områder / køkken, ved individuelle samtaler, coaching, gruppeforløb og f.eks. FVU-test, kortere kurser, praktikforløb. Endvidere støtte til at søge ind på uddannelse og til at søge SU.

Sammen med borgeren udarbejdes og fremsendes 2 rapporter: Midtvejs og 14 dage før forløbets ophør.

TILBUD 2

JOBPAKKE for borgere < 18 år


15 - 25 timer ugentlig fordelt på 3 / 5 dage fra 13 uger


Borgeren støttet til afklaring af sit beskæftigelsesperspektiv gennem afprøvning af forskellige arbejdsopgaver inden for det grønne område / køkken, ved individuelle samtaler, gruppeforløb, coaching og kortere kurser. Endvidere støtte til etablering af praktikforløb og / eller løntilskud efter konkret vurdering og aftale.

Sammen med borgeren udarbejdes og fremsendes rapporter for under 30 årige efter aftale med Jobcentret. For over 30 årige fremsendes rapport 14 dage før forløbets ophør.

TILBUD 3

SÆRLIG INDSATS for borgere < 18 år


15 - 25/30 timer ugentlig fordelt på 3 / 5 dage i 13 / 26 / 52 uger


Her sættes særligt focus på at observere, udvikle og beskrive erhvervs-, uddannelsespotentiale. Særlig Indsats er et  individuelt skræddersyet forløb for Borgere flere vanskelige barrierer i en fastlåst situation som følge af svære helbredsmæssige og sociale udfordringer, som f.eks. uafklarede psykiatriske lidelser / i psykiatrisk behandling, PTSD, misbrug, kriminalitet. Efter aftale med Jobcenteret kan Borgeren også få særlig støtte i forbindelse med et ressourceforløb. Endvidere kan denne særlige indsats også omfatte arbejdsprøvning med henblik på forelæggelse for Rehabiliteringsteamet, jfr. Tilkøb i forbindelse med udarbejdelse af skemaer.

Sammen med borgeren samarbejder og koordinere Avede Porthus / Tvendehus med andre behandlingstilbud som f.eks.; læge, psykolog, psykiater, misbrugscenter, Distriktspsykiatrien, OPUS, Kriminalforsorgen m.v..

Avede Porthus / Tvendehus kan herudover støtte borgeren i kontakten med kommunens øvrige tilbud, i at få struktur på hverdagen, boligsøgning, økonomi og netværk. Jfr. Tilkøb af Mentorforløb.

Sammen med borgeren udarbejdes rapporter som fremsendes efter aftale med Jobcentret.

TILBUD 4

Avede Porthus / Tvendehus MENTORTILBUD for borgere < 18 år


fra 1 time ugentligt efter aftale


En Mentor, der er udvalgt og superviseret af Tvendehus / Avede Porthus, kan tilknyttes mhp. opfølgende støtte i forlængelse af et afsluttet forløb - eller mhp. en ekstra indsats i forbindelse med et ordinært forløb.

Eksempelvis:

  • i forbindelse med uddannelsesstart, ekstern praktik, overgang til andet forløb o.lign.
  • til at forberede og deltage i møder med offentlige myndigheder, boligselskaber, banker, lægebesøg
  • til at lære at tage offentlige transportmidler, kortvarig indsats i hjemmet sammen med borger
  • til at etablerer / udbygge netværk og / eller fritidsinteresser
  • til at snakke med om de svære ting

Efter aftale med Jobcentret udarbejdes rapport over Mentorforløbet i samarbejde med borgeren.

TILKØB

Kontakt Tvendehus for nærmere aftale om den konkrete ydelse samt pris

Morgenvækning / Transport
Avede Porthus / Tvendehus sigte er, at støtte borgerne til at komme nærmere uddannelses- / arbejdsmarkedet. Det, selv at  kunne stå op og tage på arbejde ser vi som et skridt på vejen hertil. Nogle borgere er imidlertid så udfordret, at de har brug for særlig håndsrækning inden de selv magter dette. Derfor kan vi i en nærmere aftalt opstartsperiode tilkøbes hertil via vores Mentortilbud.

Arbejdsprøvning
Avede Porthus / Tvendehus kan efter konkret aftale, og i samarbejde med borgeren, udfylde arbejdsprøvnings-evalueringsskemaer samt bidrage med input til rehabiliteringsplanens forberedende del blandt andet ved brug af dagbog og tæt dialog med borgeren.

Kontakt: Tvendehus tlf: 39951473 eller Socialrådgiver mobil: 28453194 * mail: socialraadgiver@tvendehus.dk

Comments are closed