VETERANER

Tvendehus - Veteraner

 
Tvendehus er også et tilbudssted for krigsveteraner. Ejer Finn Hemmingsen har igennem de seneste år opbygget et tæt samarbejde med ”Livlinen” under HKKF (Yvonne Tønnesen), Veteranernes talsmand (Benjamin Olsen Yeh), Danske Veteranhjem (Søren Lassen) og High:five (Ole Hessel).

Det at Tvendehus er beliggende i naturskønne omgivelser på store arealer, sætter rammen for mange alternative muligheder til en arbejdsdag på individuel basis.

Vores arbejdsopgaver kan varetages på egen hånd eller i ”en-til-en” relation som et makkerpar. Vores indgående kenskab til PTSD, ADHD, depression, udadreagerende adfærd og misbrugsproblemer skaber gode forudsætninger for at kunne møde veteranerne i forhold til nogle af de udfordringer, som de kæmper med i hverdagen.

Vores viden sammenholdt med praksis, giver mulighed for at afklare den hjemvendte soldat i forhold til en struktureret hverdag (oftest i sygedagpenge regi jf. § 2.5). Vi tilbyder at kunne stabilisere og arbejdsevne evaluere den enkelte veteran i forhold til de skåne hensyn og støtte behov som er påkrævet den enkelte.

Links:

http://www.kl.dk/menu/Krigsveteraner-efterlyser-malrettede-tilbud-id134519/
http://www.b.dk/politiko/krigsveteran-manglende-anerkendelse-har-kostet-liv
http://soldaternyt.dk/tag/ptsd/

Tvendehus - Veteraner

Comments are closed